کارشناسی ارشد کامپیوتر

همه ساله کنکور کارشناسی ارشد جنب و جوش زیادی را در بین علاقه مندان به تحصیلات عالی ایجاد می کند این روزها بسیاری از دوستان از طریق ایمیل از من اطلاعاتی راجع به کنکور کارشناشی ارشد کامپیوتر می پرسند اطلاعاتی که در ادامه خواهد آمد شامل مواد امتحانی و تعداد تست، گرایش های موجود و ضرایب مواد امتحانی در هر گرایش، تعداد دواطلبان و تعداد پذیرفته شدگان و منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور کارشناشی ارشد کامپیوتر را شامل خواهد شد. امیدوارم این اطلاعات قابل استفاده شما دوستان باشد. از دوستانی که اطلاعات بیشتری در اختیار دارند در خواست می کنم تا با ارسال آنها برای بنده امکان تکمیل کردن این بخش از اطلاعات مرتبط با کارشناسی ارشد را برای من فراهم کنند.

مواد امتحانی و تعداد تست:

۱- زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) ۲۵ تست

۲- ریاضیات (آمار و احتمال - ریاضیات مهندسی - محاسبات عددی - ساختمان گسسته) ۲۴ تست

۳- ساختمان داده - مدارهای منطقی - معماری کامپیوتر - سیستم عامل - نظریه زبانها و ماشینها) ۳۰ تست

۴- دروس تخصصی سخت افزار (مدارهای الکتریکی - VLSI - الکترونیک دیجیتال - انتقال داده( ۲۵ تست

۵- دروس تخصصی نرم افزار (طراحی الگوریتم - کامپایلر - زبانهای برنامهسازی - پایگاههای داده ۲۵ تست

۶- دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی - طراحی الگوریتمها - هوش مصنوعی ۲۵ تست

گرایش‌های موجود وضرایب مواد امتحانی در هر گرایش: ضرایب

معماری کامپیوتر (سخت افزار) (۱)(۲)(۴)(۲)(۰)(۰)

هوش مصنوعی (۱)(۲)(۴)(۰)(۰)(۲)

نرم افزار (۱)(۲)(۴)(۰)(۲)(۰)

فناوری اطلاعات (IT) (۱)(۲)(۴)(۰)(۲)(۰)

آمار داوطلبین این رشته درسال ۸۳

خانم ها: ۳۳۷۴ نفر ۳۸.۵ درصد آقایان: ۵۳۹۲ نفر ۶۱.۵ درصد

تعداد نفرات پذیرفته شده:

در دوره‌های روزانه:

(معماری کامپیوتر۷۴ نفر)، (هوش مصنوعی ۵۲ نفر)، (نرم افزار ۶۷ نفر) ، (فناوری اطلاعات ۶ نفر) ، تعداد کل (۱۹۹ نفر)

در دوره‌های شبانه و نوبت دوم:

معماری کامپیوتر۳۳ نفر)، (هوش مصنوعی ۳۰ نفر)، (نرم افزار ۳۳ نفر) ، (تعداد کل ۹۶ نفر)

در دانشگاه آزاد (به طور تقریبی):

معماری کامپیوتر۲۲ نفر)، (هوش مصنوعی ۲۴ نفر)، (نرم افزار ۵۷ نفر) ، (تعداد کل ۱۰۳ نفر

دانشگاه‌های ذیل در این رشته دانشجو می‌پذیرند:

۱-صنعتی شریف،۲- صنعتی امیر کبیر، ۳- تهران ، ۴- علوم و صنعت،۵- شهید بهشتی، ۶- تربیت مدرس ، ۷- مشهد ،۸- اصفهان،۹- صنعتی اصفهان، ۱۰- شیراز

منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور ارشد کامپیوتر

۱- ساختمان داده

الف) کتاب ارشد ساختمان داده و الگوریتم‌ها تالیف مهندس رهنمون، انتشارات پوران پژوهش

ب) Data structure in C++ . By E. Horowitz

ج) Data structure and algorithm. By A.Aho

۲- نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

الف) کتاب ارشد نظریه‌ زبان ها و ماشین ها تالیف مهندس سهرابی و مهندس مقصودی، انتشارات پوران پژوهش

ب) مقدمه‌ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها تالیف لینتز ترجمه دکتر صراف

ج) Element of the Theory of computation. By sudkamp

۳- مدارهای منطقی

الف) کتاب ارشد مدار منطقی، تالیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش

ب) Digital Design. By Mano

ج) Digital logic circuit Analysis and Design. By Nelson

۴- معماری کامپیوتر

الف) کتاب ارشد معماری کامپیوتر تألیف مهندس یوسفی انتشارات پوران پژوهش

ب) Computer system Architecture. By Mano

ج) Computer system Architecture. By Mano

۵- سیستم‌ عامل

الف) کتاب ارشد سیستم عامل، تالیف دکتر ابراهیمی مقدم، انتشارات پوران پژوهش

ب) Operating System : Design and Implementation. By Tanebaum

ج) Operating System : Internals and design Principles. By Stallings

د) Operating System :By silberschatz

۶- ساختمان گسسته

الف) کتاب ارشد ساختمان گسسته، تالیف شهاب بهجتی، انتشارات پوران پژوهش

ب) ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی تالیف گریمالدی ترجمه دکتر عمیدی

ج) Descrete Mathematics. By Johnwonbaugh

۷- ریاضی مهندسی

الف)کتاب ارشد ریاضی مهندسی تالیف فرزین حاجی‌جمشیدی، انتشارات پوران پژوهش

ب) مجموعه گزینه‌های چهار جوابی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد، جلد پنجم، تالیف دکتر نیکوکار

۸- آمار و احتمال مهندسی

الف)کتاب ارشد آمار و احتمال، تالیف دکتر هژبر انتشارات پوران پژوهش

ب)مجموعه گزینه‌های چهارچوبی طبقه بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد تألیف دکتر نیکوکار

ج)آمار ریاضی والدپول ترجمه دکتر وحیدی

۹- محاسبات عددی

الف) Numeical Methods for Mathematics, science and Engineering. By Mathews

ب) محاسبات عددی تالیف دکتر قلی‌زاده

ج) روش‌های محسابات عددی ترجمه دکتر فائزه توتونیان

د) آنالیز عددی و روش‌های کامپیوتری ترجمه دکتر منصور نیکخواه

ه) نخستین گام‌ها در آنالیز عددی ترجمه دکتر بابلیان و میرکمال میرنیا

۱۰ - پایگاه‌های داده

الف) کتاب ارشد پایگاه داده، تالیف مهندس سهرابی انتشارات پوران پژوهش

ب) Database Management systems. By C.G. Date

ج) Database Concepts. By Silberschatz

۱۱- زبان‌های برنامه سازی

الف) Programing Lnaguages : Design and Implementation. By Prat

۱۲- کامپایلر

الف) اصول طراحی کامپایلرها تالیف آهو، اولمن

۱۳- طراحی الگوریتم ها

الف) Algorithm design. By Horowitz

ب) طراحی الگوریتم‌ها تالیف دکتر محمود نقیب‌زاده

۱۴- مدارهای الکتریکی

الف) مدارهای الکتریکی ترجمه دکتر جبه‌دار مارالانی

ب) مدارهای الکتریکی نوشته ویلیام هیت

۱۵- هوش مصنوعی

الف) Artificial Intelligence: A modern approach. By Russell

ب) هوش مصنوعی تالیف دکتر فهیمی

/ 0 نظر / 47 بازدید