آشنایی با مخفف ها ، پسوندها و اصطلاحات در کامپیوتر و اینترنت

آشنایی با مخفف ها ، پسوندها و اصطلاحات در کامپیوتر و اینترنت

میخوام بتدریج اینجا مخففهای اصطلاحات علوم کامپیوتر و رایانه را جمع کنم اگر کسی هم خواست کمک کنه:


HTML
مخفف : Hyper text Markup Language زبان برنامه نویسی تحت وب


HTTP
مخفف : HyperText Transfer Protocol پروتکل انتقال دیتا در اینترنت


gif
مخفف : Graphics Interchange Format فایلهای تصویری متحرک


bmp
مخفف : bit map پسوند فایلهای گرافیکی


txt
مخفف : Text متن


www
مخفف : World Wide Web شبکه وب جهانی


AOL
مخفف: America On Line
کمپانی آمریکایی در ویرجیانا عرضه کننده نرم افزارهای اینترنتی و برقراری ارتباط


PC
مخفف :personal computer کامپیوتر شخصی


CPU
محفف Central Processing Unit واحد پردازش مرکزی


cd rom
مخفف :Compact Disk Read Only Memory لوح فشرده خواندنی


LAN
مخفف : local area network شبکه محلی


ISP
مخفف : Internet service provider سازمانهای سرویس دهنده اینترنت


URL
مخفف : Uniform Resource Locator آدرسی که محل فایل یا برنامه ای را در فضای اینترنت مشخص می کند.

 

/ 0 نظر / 58 بازدید