ساخت Wallpaper سبز

تگ ها : مقالات فتوشاپ . آموزش فتوشاپ . فتوشاپ
ساخت Wallpaper سبز :

برای شروع به منوی File > New رفته و سایز را 600x840 و Resolution را 72 قرار داده سپس آن را با کد رنگی #FFFFCD رنگ بزنید.با ابزار Pen و کد رنگی #EBF7A5 طرحی مانند زیر ایجاد کنید.با ابزار Pen و کد رنگی #BCCB0C طرحی مانند زیر ایجاد کنید.با ابزار Pen و کد رنگی #018637 طرحی مانند زیر ایجاد کنید.با رفتن به منوهای Layer > Duplicate Layer ، Image > Rotate Canvas > 180 و Edit > Free Transform از لایه ی طرح یک کپی تهیه نموده آن را 180 درجه بچرخانید سپس سایز آن را نیز مانند زیر درست کنید.با ابزار Pen و کد رنگی #98CR16 طرحی مانند زیر ایجاد کنید.با رفتن به منوهای Layer > Duplicate Layer ، Image > Rotate Canvas و Edit > Free Transform از لایه یک کپی تهیه نموده آن را 180 درجه بچرخانید و سایز طرح را نیز مانند زیر درست کنید.با ابزار Pen و کد رنگی #CAE967 طرحی مانند زیر ایجاد کنید.دوباره همان مراحل قبل را یعنی کپی کردن لایه ، چرخاندن و کوچک کردن سایز را تکرار کنید.با ابزار Brush و کد رنگی #CAE967 طرحی مانند زیر ایجاد کرده و با ابزار پاک کن آن را مانند زیر (خط چین) درست کنید.حالا همان کار قبل را مانند زیر با کد رنگی #249430 انجام دهید.با ابزار Pen و کد رنگی #E50909 طرحی مانند زیر ایجاد کنید.با رفتن به منوی Layer > Duplicate Layer و Edit > Free Transform رفته از لایه یک کپی تهیه و آن را مانند زیر کوچکتر کنید سپس طرح را مانند زیر با کد رنگی #FFCC03 رنگ کنید .با ابزار Pen و کد رنگی #E50909 طرحی مانند زیر ایجاد کنید.با ابزار Pen و کد رنگی #FFCC03 طرحی مانند زیر ایجاد کنید.دوباره با ابزار Pen و کد رنگی #E50909 طرحی مانند زیر ایجاد کنید.با ابزار Pen و کد رنگی #FFCC03 طرحی مانند زیر ایجاد کنید.طرح ما تاکنون شبیه زیر می باشد :با رفتن به منوی Layer > Duplicate Layer از لایه یک کپی تهیه نموده و با رفتن به منوی Edit > Free Transform طرح را مانند زیر کوچک کنید . (توجه داشته باشید که برای طرح جدید به ترتیب لایه ها از رنگ های #99D8E7 ، #0B3D92 استفاده کنید)مراحل قبل را یک بار دیگر مانند زیر تکرار کنید البته اینبار با رنگ ها سفید و کد رنگی #F799CB استفاده کنید.یک بار دیگر مراحل قبل را تکرار کنید اینبار از کدهای رنگی #FECB00 و #99CF17 مانند زیر استفاده کنید.

و این هم پایان کار :
/ 0 نظر / 88 بازدید