ارسال و دریافت fax بدون برنامه خاص

 

یکی از قابلیت های ویندوز XP این است که قادر به ارسال و دریافت fax میباشد بدون نیاز به نرم افزار خاصی.به این صورت که متن نوشته شده در هر محیطی که دارای print باشد را می توانیم fax کنیم.
ابتدا باید نرم افزار fax را Add کنیم :
Start---->printers and faxes ---->Add fax

ارسال fax:
برای ارسالfax باید چک مارک ارسال را بزنیم:
Start---->printers and faxes---->fax--->right click---->properties----->devices tab----->properties---->send tab---->enable device to send
در اینجا باید چک مارکenable device to send را بزنیم.
سپس در هر برنامه ای که هستیم مثل word یا هر برنامه دیگر گزینه print را می زنیم و به جای print...Fax را انتخاب می کنیم که در این صورت یک wizard می آید و در آن نام و شماره تلفن از ما می خواهد. در قسمت بعد می شود برای متن نوشته شده حاشیه گذاشت و کارهای دیگر انجام داد..و در آخر دکمه ارسال را می زنیم. این عمل از طریق مودم انجام میشود.
دریافت fax:
برای دریافت fax باید چک مارک دریافت را بزنیم که دقیقا همان مسیر ارسال می باشد فقط tab آخر فرق می کند:
Start---->printers and faxes---->fax----->right click---->properties----->devices ta---->properties---->receive tab---->enable to receive

وقتی می خواهیم فایل fax را دریافت کنیم فایل از طریق خط تلفن و مودم وارد کامپیوتر مان میشود و به عنوان یک فایل عکس می توانیم آن را ببینیم و چاپ کنیم.
فایل های ارسال شده(sent items) و دریافت شده (inbox) و فایل هایی که در حالت pending به سر میبرند را می توانیم در fax console ببینیم:
Start---->printers and faxes----->fax
نکته: برای دریافتfax حتما باید کامپیوتر روشن و سیم تلفن به مودم متصل باشد.
در ضمن برای امتحان این کار را با دو کامپیوتر نیز می توانیم انجام دهیم
/ 0 نظر / 31 بازدید